Liederen

KINNEKE BABA-KREET
M: 'La Marcha Real'

Kinneke Baba,
wij zuipen bier en willen altijd op de zwier,
doe 't pintje nog es vol !
Zuipen en poepen en samen op café,
allen naar 't staminé ! (BIS)
Feesten als beesten en zat het hele jaar,
Bij ons is't nooit bagaar ! (BIS)

KINNEKE BABA-LIED
T: Rens Laurent
M: 'Voor outer en heerd'

Door 't Denderland omgeven
Ligt d'oude Vlaamse stad
Zo torenhoog verheven
Op d'oudenberg gevat.
De krakeling geworpen
Het tonneke vat brand
En weeld'rig gaan de korpsen
Met d'adelaars in d'hand.

Kinneke Baba
Op de zwier, met veel bier, maak'n w'altijd plezier.
Kinneke Baba
Bij elkaar, nooit bagaar, maar zat het hele jaar.

In Giesbaargen geboren
En hier eeuwig student
Zijn wij zeer opgetogen
In't rollen konsekwent.
Als w'aan een les verzaken
Is't om het gerstenat
Dat vloeit uit men'ge vaten
Voor Geraardszoon getapt.